top of page

TKO SMO

Udruga SNAGA KULTURE utemeljena je rujna 2010. god. kao dragovoljna, nepolitička, nevladina , izvaninstitucionalna i samostalna, otvorena za sve, bez obzira na podrijetlo, rasu i vjeru svojih članova, koji svojim djelovanjem teže postizanju cilja udruge, rukovodeći se vlastitim metodama provodeći načela čestitosti i pravednosti sukladne pozitivnim zakonima Republike Hrvatske.

SNAGA

​Naša snaga je u kulturnom ozračju koje upotpunjuje svakodnevni ovozemaljski život i stvara podlogu za duhovnu nadogradnju. Provodimo niz aktivnosti koje upotpunjuju civilno društvo i stvaraju pretpostavke za za kvalitetnije poimanje kulture kao dijela naše svakodnevice.

CILJ

Cilj Udruge je okupljanje ljubitelja kulturno-povijesne baštine i ljubitelja prirodnih ljepota  u smislu promicanja kulturnih i prirodnih vrednota lokalne, nacionalne i međunarodne  zajednice.

Udruga također ima za cilj otkrivanje pomalo zaboravljenih tradicionalnih kulturno povijesnih posebnosti, narodnih običaja i  lokaliteta koji njeguju autohtonost.

METODE

Metode rada su prilagođene provedbenim aktivnostima i dobnim skupinama.

 

 

NAČELA

a) lojalnost prema svojoj domovini, usklađena sa promicanjem lokalnog,

     nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje;

b)  isticanje kulturnih vrijednosti i prirodnih ljepota;

c) sudjelovanje u razvoju društva, uz priznavanje i poštivanje dostojanstva

    drugog čovjeka i integriteta svijeta prirode;

moralnost i odgovornost

MISIJA

 

Djelovati na podizanju svijesti o poimanju vrijednosti kulturnopovijesne
baštine i javnih dobara posebno kod mladih genercija.

 

 

 

 

VIZIJA

Dugoročnim djelovanjem stvarati realne osnove za razvoj kulturnog turizma i promociju kulturnopovijesne baštine u spoju kulture i umjetnosti.

 

 

 

 

O nama

  • Wix Twitter page

Twitter

  • c-facebook

Facebook

  • c-youtube

YouTube

  • google-plus-square
  • twitter-bird2-square
  • facebook-square

​Copyright 2022, No animals were harmed in the making

Created: Davor Horvat

bottom of page